Prosoma.pl
 • Slajd 1
 • Slajd 2
 • Slajd 3
 • Slajd 4

Nasze referencje

Dbając o ciągły rozwój naszej kadry nieustannie szkolimy się w dodatkowych/pokrewnych dziedzinach np.:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (również dzieci i młodzieży).
 • Wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Edukatorzy w cukrzycy (jesteśmy członkami Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii).
 • Uczestniczymy w spotkaniach networkingowo-szkoleniowych, warsztatach oraz konferencjach.

Jesteśmy członkami i współpracujemy z:

 • PFED (Polska Federacja Edukacji w Diabetologii)
 • PSD (Polskie Stowarszyszenie Diabetyków)
 • PTF (Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Mazowiecki)
 • UKS (Uczniowski Klub Sportowy) KOKORO
 • WKO (World Karate Organization) Shinkyokushin
 • EKO – European Karate Organization

                

Listy referencyjne

             

Wyróżnienia