Prosoma.pl
  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4

Poradnia dla dzieci i młodzieży Prosoma - Terapia Zintegrowana i Sport.

W Prosoma łączymy kompetencje i doświadczenie w pomocy terapeutycznej oraz zajęciowej w Warszawie dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Jesteśmy liderami w rozwiązaniu łączącym pedagogikę, fizjoterapię i sport w spójną całość.

Wykorzystujemy najefektywniejsze elementy z poszczególnych dziedzin do tworzenia autorskich programów zajęć sportowych (rozwijająco-stymulujących) dla dzieci i młodzieży: z obniżoną koordynacją oraz obniżonym napięciem mięśniowym, 
z Zespołem Aspergera i/lub Autyzmem, diabetyków i innych.

 

 

Wspierają nas specjaliści w dziedzinach takich jak:

  • Pedagodzy, psycholodzy i logopedzi (m.in. Ortoptyści, terapeuci Metody W. Sherborne)
  • Fizjoterapeuci (m.in terapeuci Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki, Masażu Shantala)
  • Instruktorzy Sportu i Trenerzy
  • Doradzcy dietetyczni (m.in. edukatorzy w cukrzycy)

PEDAGODZY
PSYCHOLODZY 
LOGOPEDZI

m.in. Terapii Funkcji Wzrokowych

Metody W.Sherborne

Trudności Szkolnych

FIZJOTERAPEUCI

Integracji Sensorycznej

Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Terapii Ręki

Masażu Shantala

INSTRUKTORZY SPORTU
I TRENERZY

Zajęcia sportowe (rozwijająco-stymulujące) dla dzieci
i młodzieży (integrujące nasze doświadczenia z zakresu pedagogiki, fizjoterapii i sportu).

DORADCY DIETETYCZNI

Edukatorzy w cukrzycy wspierają  
m.in. zajęcia sportowe dedykowane dzieciom i młodzieży z cukrzycą.

Rozwijająco-stymulujące zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży     Szczegóły oferty

Grupy wiekowe

Dzieci od 6 do 12 miesiąca życia (z rodzicami)                 Szczegóły oferty
Dzieci od 1 do 2 roku życia (z rodzicami)                                 Szczegóły oferty
Dzieci od 3 do 5 roku życia                           Szczegóły oferty
Dzieci i młodizeż od 5 do 9 oraz od 10 do 13 roku życia                        Szczegóły oferty