Prosoma.pl
  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4

Już oficjalnie, nowy partner.

Prosoma nawiązała współpracę z Enactus Politechnika Warszawska.

Podstawą będzie wsparcie inicjatyw akademickich, wspólna realizacja nowych projektów oraz wzajemna promocja biznesu odpowiedzialnego społecznie.

https://www.facebook.com/EnactusPW/?fref=ts