Prosoma.pl
 • Slajd 1
 • Slajd 2
 • Slajd 3
 • Slajd 4

 

Źródło: „Sprawozdanie ze sprawdzianu 2015. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2015.” – Centralna Komisja Egzaminacyjna 2015.

 

Pisaliśmy już o całościowym spojrzeniu na terapię wśród dzieci i młodzieży oraz łączenia jej elementów składowych w spójną całość. 

Niektórzy powiedzą, iż poradnia pedagogiczna nie jest żadną nowością…

Oczywiście w całym kraju funkcjonują placówki państwowe oraz prywatne, które działają w węższym bądź szerszym zakresie pracy m.in. z dziećmi i młodzieżą. Spora część z nich jest bardzo wyspecjalizowana, skupia się na pojedynczych problemach oraz  terapiach już istniejących dysfunkcji i zaburzeń.

 W Prosoma staramy się stawiać na działania profilaktyczne, zgodnie ze specyfiką występujących problemów danego dziecka, jak np.:

 •  Wczesne interwencje i wspomaganie rozwoju dziecka w celu stymulacji psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole - prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną i opiekunami.
 • Terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Pomoc rodzicom i opiekunom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • Diagnozowanie trudności rozwojowych u dzieci w wieku od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej i w jej trakcie.
 • Prowadzenie zajęć grupowych i treningów dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, ich rodzeństwa oraz rodziców i opiekunów.

 Gdy jednak profilaktyka nie wystarcza, niezbędnym może stać się wydanie przez nas opinii o potrzebie wspomagania oraz objęcia konkretną, dalszą terapią.

 

 

Źródło: „Sprawozdanie ze sprawdzianu 2015. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2015.” – Centralna Komisja Egzaminacyjna 2015.

 

Niestety, dysleksja rozwojowa dotyka coraz więcej dzieci w Polsce.

Ciekawych głębszą lekturą, zapraszamy do przejrzenia Opracowania Centralnej Komisji Edukacyjnej z 2015 r.:

 • „Sprawozdanie ze sprawdzianu 2015. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2015.” – Centralna Komisja Egzaminacyjna 2015.